هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ماه ۱۳۹۶

هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی چالش ها و راهکارهای پیش رو

8th International Conference on Traffic Disaster Reduction Challenges and Future Solutions

هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی چالش ها و راهکارهای پیش رو در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.