چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر، آذر ماه ۱۳۹۰

چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

Fourth National Conference of the Holy Quran Safinat al-Najat Asr

پوستر چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه تربيت معلم آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر