سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر، آبان ماه ۱۳۸۹

سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه تربيت معلم آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر