چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ماه 99

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

Fourteenth Conference on Quality Assessment and Guarantee in Academic Systems

پوستر چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


اهداف کتفرانس:

• ایجاد محیطی برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه کیفیت نظام‌های دانشگاهی

• پدید آوردن محیطی برای تعامل میان صاحب‌نظران و تضارب‌آرای پژوهشگران

• ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه کیفیت نظام‌های دانشگاهی

•  شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آنها

• ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کار آفرینی در سطح ملّی

 

محورهای کنفرانس:

  • اشتغال‌‌پذیری دانش آموختگان و شاخص‌‌های آن
  • کیفیت دانشگاه و کار‌آفرینی
  • بازار کار دانش آموختگان در ایران
  • روش‌‌های ردیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان
  • روش‌‌های ارتباط دانشگاه‌‌ها با کارفرما‌یان
  • چگونگی توسعه مهارت‌‌های حرفه‌‌ای و فردی در میان دانشجویان
  • ویژگی‌‌های برنامه‌‌های درسی سازگار با نیازهای شغلی کار‌فرمایان
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاه‌‌ها در برابر اشتغال دانش آموختگان
  • آموزش عالی، کسب و کار الکترونیکی و  اشتغال
  • کیفیت گروه‌‌های آموزشی و مهارت‌‌های اشتغال پذیری دانشجویان