چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ماه ۱۳۹۹

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

Fourteenth Conference on Quality Assessment and Guarantee in Academic Systems

پوستر چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه خوارزمي در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.