پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

Conference on Quality Assessment in University Systems

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی