دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

The second international research conference in psychology and educational sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی