سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، آذر ماه ۱۳۸۴

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانانجمن جمعيت شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران