سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها، بهمن ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

3rd National Conference on Project Procurement System

سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ توسط ،گروه مطالعات نظام پيمانكاري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها