دومین کنفرانس نظام تامین کالا و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها، اسفند ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس نظام تامین کالا و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

The second conference of the system of supply of goods and procurement of goods and services in projects

دومین کنفرانس نظام تامین کالا و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.