سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی، آبان ماه ۱۴۰۲

سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی

The third national conference on psychology and health from adaptation to well-being

پوستر سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی

سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی