همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم

National Conference on Psychology and Health, Focusing on Family and Healthy Life

پوستر همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم

همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیراز،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم