دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی، آبان ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی

Second National Conference on Psychology and Health

پوستر دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی

دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی