سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان در شهر شادگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی