دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان در شهر شادگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی