نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

The 9th Conference of the Association for the Philosophy of Education of Iran

پوستر نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران