هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

پوستر هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید چمران - قطب علمی آموزش مداوم - انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مفهوم، معنا و نقش آموزش و یادگیری مداوم در نظام های آموزشی
-آموزش و یادگیری مداوم به عنوان یک مفهوم و ایده
-شناخت مفاهیم زیر مجموعه و شبکۀ  مفهومی آموزش و یادگیری مداوم
-ابعاد آموزش و یادگیری مداوم
-تحول در مفهوم آموزش و یادگیری مداوم
-مؤلفه ها و ماهیت آموزش و یادگیری مداوم از منظر فلسفی (مکاتب، فلاسفه)
-رویکرد های اخلاقی و ارزشی به آموزش و یادگیری مداوم
-رویکرد های انتقادی به آموزش و یادگیری مداوم
-رویکرد های فمنیستی به آموزش و یادگیری مداوم
-رویکرد های ابزاری و انسانی به آموزش و یادگیری مداوم
رویکردهای فلسفه شرق به آموزش و یادگیری مداوم(صابئین مندایی، زرتشتی، هندوییسم و بودیسم و ...)
-ماهیت دانش و آموزش و یادگیری مداوم
-آموزش و یادگیری مداوم از نگاه پست مدرن
-آموزش و یادگیری مداوم : زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
-آموزش و یادگیری مداوم و توسعه دموکراسی و بهبود جامعه (شهروندی دموکراتیک)
 - آموزش و یادگیری مداوم و جامعه یادگیرنده
-فلسفه اسلامی و آموزش و یادگیری مداوم
-آموزش و یادگیری مداوم، مقایسه تجارب کشورها و دانشگاه های مطرح جهان
-چارچوب های نظری (تئوریک) درآموزش و یادگیری مداوم
-نسبت آموزش و یادگیری مداوم و بازجامعه پذیری
-سواد اطلاعاتی و آموزش و یادگیری مداوم
- فلسفۀ اخلاق، آموزش ارزشها و آموزش و یادگیری مداوم
-زنان، آموزش و یادگیری مداوم و اشتغال
 
نسبت فلسفه تعلیم و تربیت با آموزش و یادگیری مداوم
- تبیین ابعاد معرفتی آموزش و یادگیری مداوم
-تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد های فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و ...) با آموزش و یادگیری مداوم
-آموزش و یادگیری مداوم و فرایند های تربیتی (نقش مدرسه، ساختار های آموزشی، یادگیری، تدریس، رابطه معلم - دانش آموز، برنامه درسی، تربیت معلم و ...)
- همکاری های علمی و بین المللی در آموزش و یادگیری مداوم (نقش سازمان های بین المللی نظیر یونسکو، کمیسیون همکاری های اقتصادی اروپا و ...)
-ارزشهای مشوق آموزش و یادگیری مداوم
-نظریه های یادگیری و تدریس و آموزش و یادگیری مداوم
-سبک های یادگیری و آموزش و یادگیری مداوم
-روش شناسی پژوهش در بافت آموزش و یادگیری مداوم
-نقادی رویکردهای مطرح در آموزش و یادگیری مداوم
-دلالتهای آموزش و یادگیری مداوم برای نظریه (خط مشی) و عمل آموزشی(پداگوژی) در ایران
-تأملاتی بر تجارب عملی در باب آموزش و یادگیری مداوم در ایران و جهان
 

ترسیم چشم انداز مطلوب آموزش و یادگیری مداوم در ایران از منظر فلسفه تعلیم و تربیت
-  بررسی زیر ساخت های نظری و اسناد پشتیبان آموزش و یادگیری مداوم در کشور
- جریان های فکری- فلسفی الهام بخش برای ایجاد نظام آموزش و یادگیری مداوم در ایران
- نقش رشته فلسفه تعلیم و تربیت در احصای مبانی نظری آموزش و یادگیری مداوم در کشور
-جایگاه آموزش و یادگیری مداوم در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
- تحلیل نظری چالش ها و موانع پیش روی آموزش و یادگیری مداوم در کشور
- نقش فیلسوف تعلیم و تربیت در تبیین آموزش و یادگیری مداوم
- پژوهش تربیتی و آموزش و یادگیری مداوم
 
نقد، ارزیابی و بازسازی آموزش و یادگیری مداوم در عمل
- نقش نهاد های رسمی و غیر رسمی در تحقق آموزش و یادگیری مداوم (کتابخانه ها، مدارس، نهاد ها و انجمن ها)
- شبکه های جهانی وب و ترویج آموزش و یادگیری مداوم
- مطالعات تطبیقی در آموزش و یادگیری مداوم
- نقش آموزش عالی در آموزش و یادگیری مداوم
- دین و آموزش و یادگیری مداوم
- آموزش و یادگیری مداوم و آموزش و پرورش حرفه ای
- سازوکارهای مولد آموزش و یادگیری مداوم  به عنوان یک هدف بلند مدت
- طراحی موقعیت های یادگیری در پارادایم آموزش و یادگیری مداوم
- بررسی گستره ی  حوزه عمل آموزش و یادگیری مداوم در:
- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
-صنایع(شرکت ملی نفت، پتروشیمی، فولاد،شرکت ملی حفاری)
-مناطق آزاد اقتصادی(اروند، ارس،کیش، قشم)
-علوم پزشکی
-سازمان ها و دستگاه های اجرایی،نظارتی،انتظامی