سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس

13th Persian Gulf National Scientific-Cultural Conference

پوستر سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس

سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس