دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس

پوستر دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش  بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،مركز گردشگري علمي فرهنگي دانشجويان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس