دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس

پوستر دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش  بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قشم برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورها و موضوعات تخصصی

-    محور فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس
-    محور گردشگری، گردشگری شهری، اکوتوریسم با محوریت خلیج فارس

-     بازاریابی گردشگری در ابعاد ملی و بین المللی حوزه خلیج فارس
-    محور ابعاد سیاسی، راهبردی و ژئوپلتیک خلیج فارس
-    محور تاریخ و باستان شناسی خلیج فارس
-    محور جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس
-    نام خلیج فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها، نقشه ها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی
-    گردشگری دریایی منطقه خلیج فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن
-    مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج فارس
-    بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین المللی در حوزه خلیج فارس 
-    بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج فارس در معاهدات و مکاتبات بین المللی
-    بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج فارس 
-    بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
-    سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس؛ علل، ریشه ها
-    بررسی حکومت های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج فارس 
-    بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس (با تاکید بر منابع غیرفارسی)
-    بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج فارس(با تاکید بر حفریات و مطالعات باستان شناسان غیرایرانی) 
-    نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج فارس
-    بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان(با تکیه با جغرافیدانان و کارتوگرافان جهانی)
-    بررسی راهکارهای همکاری های بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج فارس
-    بررسی توسعه ساخت و سازهای بی رویه حاشیه خلیج فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه
-    تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج فارس