یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

Eleventh National Scientific and Cultural Conference and the First International Conference on the Persian Gulf

پوستر یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش  بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی،مركز گردشگري علمي فرهنگي دانشجويان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس