چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی

4th Conference on Psychology, Social Sciences and Humanities

پوستر چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی

چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس - با حمايت دانشگاههاي خارجي و دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی