دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

2th international conference on psychology education and humanities science

پوستر دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی