سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، شهریور ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

3rd international conference on psychology education and humanities science

پوستر سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی