سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو، بهمن ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو

The 3rd international Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference

پوستر سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو

سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو