دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو، فروردین ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

2nd international Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference

دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو