اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو، بهمن ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

1st international Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference

اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو