سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری، اسفند ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری

The 3rd National Conference of Modern Researches in Psychology and Behavioral Sciences

پوستر سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی فیض الاسلام، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری