دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، آذر ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری

2nd national conference of modern researches in psychology and behavioral sciences

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی فیض الاسلام، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری