همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، شهریور ماه ۱۴۰۰

همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری

National Conference on New Research in Psychology and Behavioral Sciences

پوستر همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری

همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی فیض الاسلام،انجمن مشاوره ایران، روانشناسی خانواده ایران در شهر خمینی شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری