سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی، آبان ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

International Conference on Oriental Studies Ferdosi as depicted in Persian Culture & Literature

پوستر سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه سفيران فرهنگي مبين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی