همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

پوستر همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه دولتي ايروان ارمنستان با همكاري موسسه سفيران فرهنگي مبين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی