دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی، اسفند ماه 95

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

The 2nd International Conference on Orientalism, Iranian Studies and Bidl Research

پوستر دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین و تحت حمایت سیویلیکا درهند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:


هنر و معماری

فرهنگ، هنر و ادبیات شرق

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران

هنر اسلامی

هنر غیر اسلامی

سیستمهای ساختمانی در معماری

طراحی فنی و اجزاء ساختمان

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه هنر و معماری 

 باستان شناسی

دوره اسلامی

دوره اشکانی و ساسانی

دوره ماد و هخامنشی

تاریخ بین النهرین   

دوره پیش از تاریخ

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  باستنان شناسی

ادیان و مذاهب

شیعه شناسی 

مذاهب اسلامی

تصوف و عرفان اسلامی

مذاهب فقهی  

فلسفه و کلام اسلامی

ادیان ابراهیمی 

ادیان غیر ابراهیمی

تحولات ادیان و مذاهب در شرق

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  ادیان و مذاهب 

 

حقوق

حقوق اساسی

حقوق مدنی

حقوق اداری

حقوق جزا و جرم شناسی 

حقوق تجار

حقوق بین الملل

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه حقوق 

 

ارتباطات فرهنگی

شناخت وسایل ارتباط جمعی

نظریه های ارتباط جمعی

حقوق ارتباط جمعی

آثار اجتماعی ارتباطات

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه ارتباطات فرهنگی 

 

تعلیم و تربیت

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 

روانشناسی تربیتی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی و غیر اسلامی

آموزش و پرورش تطبیقی

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه تعلیم و تربیت  

 

علوم سیاسی

اندیشه‌های‌ سیاسی‌ (شرق و اسلام‌)

تحولات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایران‌ 

تحولات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خاورمیانه‌ 

نظام‌ سیاسی‌ و دولت‌ در اسلام‌

جنبش‌های‌ ‌ معاصر

انقلاب‌ در کشورهای‌ شرق

خلیج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌

مسائل‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ جهان‌ سوم‌

دیپلماسی‌ و رفتار سیاسی‌ در اسلام‌

مسائل‌ نظامی‌ و استراتژیک‌ معاصر

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه علوم سیاسی 

 

فلسفه و کلام

فلسفه

منطق

کلام

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه فلسفه و کلام  

 

 زبان شناسی

آوا شناسی

زبان شناسی معاصر

دستور زبان فارسی

زبان و تفکر

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه زبان شناسی 

 

مردم شناسی و جامعه شناسی 

انسان شناسی 

مردم شناسی خاورمیانه

جامعه شناسی 

روانشناسی اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

مطالعات و تحقیقات زنان

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  مردم شناسی و جامعه شناسی 

 

ادبیات پارسی

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات داستانی

ادبیات پایداری

ادبیات تطبیقی

ادبیات عامه

ادبیات حماسی

ادبیات عرفانی

ادبیات غنایی

زبان فارسی

ادبیات تطبیقی

زبان و ادبیات شرقی

 محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه ادبیات پارسی 

 

تاریخ و تمدن

تاریخ اسلام 

تاریخ و تمدن  خاورمیانه

جغرافیای تاریخی اسلام

اسلام شناسی در غرب

معماری و هنر شرقی

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه تاریخ و تمدن 

 

تاریخ

تاریخ ایران باستان

تاریخ ایران اسلامی

تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام

تاریخ قفقاز

تاریخ آسیای میانه و شبه قاره هند

تاریخ جهان عرب

تاریخ مسیحیت در خاورمیانه

 

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در تاریخ  

 

محورهای ویژه:

آراءونظریات مستشرقان واندیشمندان اسلامی
آثار و اندیشه های بیدل دهلوی
 
  احوال و آثار بیدل دهلوی 

  غزلسرائی بیدل
  مثنویات بیدل: محیط اعظم، طلسم حیرت، طور معرفت، عرفان و...


  آثار نثری بیدل: چهار عنصر، رقعات، نکات و...

 عرفان و فلسفه در شعر بیدل  

 بیدل -  نمائنده سبک هندی 
  ترکیبات خاص 

  بیدل «شاعر آئینه ها»
 اطلاعات تاریخی و فرهنگی در آثار بیدل 

  بیدل و دربار مغول 
  بیدل و فکر وحدت الوجود 

 تاثیر گزاری بیدل در شعرای بعدی : غالب و ....
 بیدل در نظر دانشمندان ایران، تاجیکستان، افغانستان و...
  سبک هندی در غزل فارسی 

 بیدل در ایران، افغانستان، تاجیکستان و...

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی