دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

The 2nd International Conference on Orientalism, Iranian Studies and Bidl Research

پوستر دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر هند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


هنر و معماری

فرهنگ، هنر و ادبیات شرق

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران

هنر اسلامی

هنر غیر اسلامی

سیستمهای ساختمانی در معماری

طراحی فنی و اجزاء ساختمان

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه هنر و معماری 

 باستان شناسی

دوره اسلامی

دوره اشکانی و ساسانی

دوره ماد و هخامنشی

تاریخ بین النهرین   

دوره پیش از تاریخ

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  باستنان شناسی

ادیان و مذاهب

شیعه شناسی 

مذاهب اسلامی

تصوف و عرفان اسلامی

مذاهب فقهی  

فلسفه و کلام اسلامی

ادیان ابراهیمی 

ادیان غیر ابراهیمی

تحولات ادیان و مذاهب در شرق

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  ادیان و مذاهب 

 

حقوق

حقوق اساسی

حقوق مدنی

حقوق اداری

حقوق جزا و جرم شناسی 

حقوق تجار

حقوق بین الملل

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه حقوق 

 

ارتباطات فرهنگی

شناخت وسایل ارتباط جمعی

نظریه های ارتباط جمعی

حقوق ارتباط جمعی

آثار اجتماعی ارتباطات

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه ارتباطات فرهنگی 

 

تعلیم و تربیت

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 

روانشناسی تربیتی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی و غیر اسلامی

آموزش و پرورش تطبیقی

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه تعلیم و تربیت  

 

علوم سیاسی

اندیشه‌های‌ سیاسی‌ (شرق و اسلام‌)

تحولات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایران‌ 

تحولات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خاورمیانه‌ 

نظام‌ سیاسی‌ و دولت‌ در اسلام‌

جنبش‌های‌ ‌ معاصر

انقلاب‌ در کشورهای‌ شرق

خلیج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌

مسائل‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ جهان‌ سوم‌

دیپلماسی‌ و رفتار سیاسی‌ در اسلام‌

مسائل‌ نظامی‌ و استراتژیک‌ معاصر

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه علوم سیاسی 

 

فلسفه و کلام

فلسفه

منطق

کلام

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه فلسفه و کلام  

 

 زبان شناسی

آوا شناسی

زبان شناسی معاصر

دستور زبان فارسی

زبان و تفکر

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه زبان شناسی 

 

مردم شناسی و جامعه شناسی 

انسان شناسی 

مردم شناسی خاورمیانه

جامعه شناسی 

روانشناسی اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

مطالعات و تحقیقات زنان

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  مردم شناسی و جامعه شناسی 

 

ادبیات پارسی

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات داستانی

ادبیات پایداری

ادبیات تطبیقی

ادبیات عامه

ادبیات حماسی

ادبیات عرفانی

ادبیات غنایی

زبان فارسی

ادبیات تطبیقی

زبان و ادبیات شرقی

 محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه ادبیات پارسی 

 

تاریخ و تمدن

تاریخ اسلام 

تاریخ و تمدن  خاورمیانه

جغرافیای تاریخی اسلام

اسلام شناسی در غرب

معماری و هنر شرقی

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه تاریخ و تمدن 

 

تاریخ

تاریخ ایران باستان

تاریخ ایران اسلامی

تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام

تاریخ قفقاز

تاریخ آسیای میانه و شبه قاره هند

تاریخ جهان عرب

تاریخ مسیحیت در خاورمیانه

 

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در تاریخ  

 

محورهای ویژه:

آراءونظریات مستشرقان واندیشمندان اسلامی
آثار و اندیشه های بیدل دهلوی
 
  احوال و آثار بیدل دهلوی 

  غزلسرائی بیدل
  مثنویات بیدل: محیط اعظم، طلسم حیرت، طور معرفت، عرفان و...


  آثار نثری بیدل: چهار عنصر، رقعات، نکات و...

 عرفان و فلسفه در شعر بیدل  

 بیدل -  نمائنده سبک هندی 
  ترکیبات خاص 

  بیدل «شاعر آئینه ها»
 اطلاعات تاریخی و فرهنگی در آثار بیدل 

  بیدل و دربار مغول 
  بیدل و فکر وحدت الوجود 

 تاثیر گزاری بیدل در شعرای بعدی : غالب و ....
 بیدل در نظر دانشمندان ایران، تاجیکستان، افغانستان و...
  سبک هندی در غزل فارسی 

 بیدل در ایران، افغانستان، تاجیکستان و...