دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

The 2nd International Conference on Orientalism, Iranian Studies and Bidl Research

پوستر دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه سفيران فرهنگي مبين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی