سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه 97

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

National Conference on organizational culture

پوستر سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن مدیریت ایران - دانشگاه خاتم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:
توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد به کیفیت و ارزش آفرینی در تولید ملی
تقویت بنیان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی
نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در تولید پایدار

 

محورهای کنفرانس
حوزه فردی

کارآفرینی فردی و خلاقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات/ تولیدات
وجدان کاری، اعتماد آفرینی و اخلاق حرفه ای در پایداری بنگاه
فرهنگ خودکارآمدی، توسعه حرفه ای و خودارزیابی فردی
نقش انتظارات فردی در حمایت از تولید ملی

حوزه سازمانی
سرمایه انسانی و نقش آن در تقویت قدرت مقاومت بنگاهی
تحول پذیری سازمانی و نقش آن در بهبود کیفیت تولید ملی
تدوین راهبردهای سلامت و انضباط مالی در عرضه محصولات رقابتی
نقش ارزش های مشترک سازمانی در تقویت تولید ملی
نقش دولت در تدوین قوانین و مقررات در راستای حمایت از تولید ملی

حوزه اجتماعی
انسجام و مشارکت اجتماعی در حمایت از تولید ملی
نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از کالای ایرانی
نقش انتظارات اجتماعی (حقوق شهروندی، تعهد اجتماعی و ...) در توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی
الگوبرداری و الگوسازی از تجربیات موفق حمایت از تولید در کشورها
ارتقای هویت ملی از طریق همبستگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی