دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

National Conference on organizational culture

پوستر دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مدیریت ایرانانجمن مديريت ايران – دانشگاه خاتم در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی