دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه 98

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

12th congress of iranian maxillofacial radiology association new technologies serve diagnosis

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیولوژی دهان - فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار گردید.