دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

12th congress of iranian maxillofacial radiology association new technologies serve diagnosis

پوستر دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورتانجمن راديولوژي دهان، فك و صورت ايران در شهر تهران برگزار گردید.