دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

10th Iranian Oral, Maxillofacial Radiology Congress

پوستر دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورتانجمن علمي رايولوژي دهان وفك و صورت ايران در شهر شیراز برگزار گردید.