یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

11th Iranian Oral, Maxillofacial Radiology Congress

پوستر یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن راديولوژي دهان، فك و صورت ايران در شهر تهران برگزار گردید.