یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه 97

یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

11th Iranian Oral, Maxillofacial Radiology Congress

پوستر یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن رادیولوژی دهان - فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


یک دهه تلاش پیگیر و موفق را در برگزاری کنگره های سالانه انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران پشت سر گذاشتیم. اکنون با اغاز دهه جدید فعالیت های علمی در ابعاد گسترده تَر و با حضور همکاران که شمارشان در این ده سال اخیر تا پنج برابر افزایش یافته است امید آن داریم که رشته رادیولوژی دهان فک و صورت در کشورمان به جایگاه شایسته خود برسد. کنگره امسال به عنوان Interdisciplinary Maxillofacial Radiology اختصاص دارد که گویای نیاز همه جانبه تخصص های مختلف دندانپزشکی به مبانی پیشرفته تصویر برداری و امکان پیشرفت علم دندانپزشکی در همه شاخه ها با تکیه بر این ارتباط متقابل است. امیدوارم در کنگره امسال شاهد برگزاری بحث های علمی پیشرفته و نیز فضای تبادل افکار و ایجاد همدلی و همبستگی همکاران ارجمند باشیم.