هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی، آذر ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی

8th basic and clinical neuroscience congress

پوستر هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی

هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،انجمن علمی روانپزشکان ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانانجمن علوم اعصاب ايران ، انجمن علمي روانپزشكان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی