هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی، آذر ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی

8th basic and clinical neuroscience congress

پوستر هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی

هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی علوم اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی