پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، آذر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

5th Neur Science Congress

پوستر پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی علوم اعصاب ایراندانشگاه علوم پزشكي ايران، انجمن علوم اعصاب ايران در شهر تهران برگزار گردید.