دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران

10th National Seminar on Chemistry and Environment of Iran

پوستر دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران

دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی قوچان،انجمن شیمی ایران در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران