نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

Ninth National Seminar on Chemistry and Environment of Iran

پوستر نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه اراک،انجمن شیمی ایرانانجمن شيمي ايران در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران