نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ماه 98

نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

Ninth National Seminar on Chemistry and Environment of Iran

پوستر نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط انجمن شیمی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.


اهداف سمینار:

به طور کلی، هدف از برگزاری این سمینار، ایجاد بستری مناسب برای تبادل ایده ها و پژوهش های جدید و کاربردی شیمی  برای حل چالش های زیست محیطی در زمینه هوا، آب، باران اسیدی، خاک، ریزگردها، کویر، تالاب، دریا، نانوذرات و نانوفناوری، سوخت های پاک، پسماندها، کمومتریکس، شیمی سبز  و تعیین استانداردهای زیست محیطی می باشد. 

 

   محورهای سمینار:

 •    شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی  (هوا، آب و خاک)

 •    شیمی پسماندهای (صنعتی، شهری، آزمایشگاهی و بیمارستانی) و مدیریت جمع آوری و ذخیره کردن آن ها

 •    روش های کنترل و کاهش آلاینده های هوا، آب و خاک

 •    شناسایی و اندازه گیری سموم و آفت کش های مصرفی در محصولات کشاورزی و غذایی

 •    ارائه راهکارهایی برای کاهش و کنترل آلاینده های صنعتی

 •    شیمی سوخت های پاک : سوخت های زیستی (بیودیزل)، پیل های هیدروژنی و سوختی

 •    شیمی سبز و محیط زیست

 •    کاربرد کمومتریکس در مطالعات علوم زیستی

 •   آموزش عمومی شیمی محیط زیست و ارتقای فرهنگ حفاظت از آن

 • تعیین و ارتقاء استانداردهای ملی زیست محیطی

 • کاربرد نانوذرات، نانوتکنولوژی و کاتالیست ها در محیط زیست


مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران