هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

8th National Seminar of Chemistry and Environment of Iran

پوستر هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه خوارزمي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران