پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

Fifth National Conference on Biodiversity and its Impact on Agriculture and the Environment

پوستر پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست