همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرداد ماه ۱۳۸۹

همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment

همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ توسط ،بانك ژن گياهي ملي ايران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست