دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment

دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ توسط ، در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست