دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، شهریور ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

National Conference on Natural Resources and Sustainable Development in Central Zagros

پوستر دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهرکرد،دانشگاه شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس