سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

Third National Conference on Natural Resources and Sustainable Development in Zagros

پوستر سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس