دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

second national conference on advanced research in engineering and applied science

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی،دانشگاه حضرت آيت ا... العظمي بروجردي (ره) در شهر بروجرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی