اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

First National Conference on Advanced Research in Engineering and Applied Sciences

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های نوین در  مهندسی و علوم کاربردی

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی،دانشكده فني و مهندسي دانشگاه حضرت آيت ا... العظمي بروجردي (ره) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی