دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

2rd National Conference on petroleum geomechanics

پوستر دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن ژئومکانیک نفت ایرانانجمن ژئومكانيك نفت ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، دانشگاه صنعتي شاهرود در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت