اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

The First National Conference of Petroleum Goemechanics

پوستر اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،ژئومکانیک نفت ایرانانجمن ژئومكانيك نفت ايران، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه شاهرود در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت